محصول

شن متشکل از ذرات با قطر 2 تا 4 میلیمتر است

محصولات داغ